gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oversikt over etatene i direktoratsgruppa, med kontaktpersoner

Nasjonal samordning av vannforvaltningsforskriften, leder i direktoratsgruppa:
Nasjonal vannsamordner Anders Iversen
Telefon: 920 45 758
E-post: anders.iversen@miljodir.no

Miljødirektoratet

Miljødirektoratets sektoransvar:

Seksjonssjef Vannforvaltningsseksjonen, Line Fjellvær
Telefon: 975 66 362
E-post: line.fjellvar@miljodir.no

Ragnhild Orvik
Telefon: 97091035
E-post: ragnhild.orvik@miljodir.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Representant i direktoratsgruppa:
Eirik Bjørkhaug
Telefon: 22 95 93 66
E-post: eibj@nve.no

Kystverket

Representant i direktoratsgruppa:
Lene Røkke Mathisen
Telefon:
E-post: lene.mathisen@kystverket.no

Fiskeridirektoratet

Representant i direktoratsgruppa:
Henrik Hareide
Telefon: 971 47 978
E-post: henrik.hareide@fiskeridir.no

Mattilsynet

Representant i direktoratsgruppa, lakselus
Bjarne Bjørshol
Telefon: 22 77 80 08
E-post: bjarne.bjorshol@mattilsynet.no

Representant i direktoratsgruppa, drikkevann
Morten Nicholls
Telefon: 23 21 66 61
E-post: morten.nicholls@mattilsynet.no

KS

KS/primærkommuner. Representant i direktoratsgruppa:
Berit Aarsnes
Telefon: 40 22 66 78
E-post: Berit.Aarsnes@ks.no

Landbruksdirektoratet

Representant i direktoratsgruppa:
Johan Kollerud
Telefon: 78 60 61 82
E-post: johan.kollerud@landbruksdirektoratet.no

Statens vegvesen (Vegdirektoratet)

Representant i direktoratsgruppa:
Kjersti Wike Kronvall
Telefon: 22 07 30 41
E-post: kjersti.kronvall@vegvesen.no

Jernbanedirektoratet

Representant i direktoratsgruppa:
Mari Trondsdatter Bjørhei
Telefon: 45 60 24 26
E-post: mari.bjorhei@jernbanedirektoratet.no

Vannregionmyndighetene

Katrine Erikstad (Nordland fylkeskommune/Nordland vannregion)
Telefon:75 65 05 95
E-post: katrine.erikstad@nfk.no

Kristin Uleberg (Vest-Agder fylkeskommune/Agder vannregion)
Telefon: 905 93 663
E-post: Kristin.Uleberg@vaf.no

Havforskningsinstituttet

Representant i direktoratsgruppa
Lars-Johan Naustvoll
Telefon: 952 46 102
E-post: larsjn@imr.no

Norges geologiske undersøkelser

Representant i direktoratsgruppa
Atle Dagestad
Telefon: 73 90 43 60
E-post: atle.dagestad@ngu.no

Direktoratet for mineralforvaltning

Representant i direktoratsgruppa
Marte Kristoffersen
Telefon: 73 90 46 00
E-post: marte.kristoffersen@dirmin.no

 Relaterte artikler

Publisert: 04. juni 2015 Sist oppdatert: 22. juni 2015