gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Prosjekter i direktoratsgruppa

Direktoratsgruppen kan sette ned tematiske prosjekter for utførelse av konkrete arbeidsoppgaver.

Prosjektene skal utføre de oppgaver og levere de produkter som Direktoratsgruppen bestiller, innenfor det tema som er definert for prosjektet, herunder:

  • utarbeide og revidere veiledningsmateriale og gi råd ift relevant FoU knyttet til sitt tema
  • bidra med deltakelse/oppfølging i europeiske arbeids- og ekspertgrupper og lære av arbeidet i land det er naturlig å sammenlikne seg med
  • bistå Direktoratsgruppen i å kvalitetssikre og bidra til harmonisering av leveransene fra vannregionene innenfor sitt tema
  • bidra med faglig innhold på nasjonale fag- og erfaringssamlinger for å sikre læring og formidling av gode eksempler innenfor sitt tema

Prosjektene rapporterer til Direktoratsgruppen v/Miljødirektoratet

Hvert prosjekt ledes av en prosjektleder fra et relevant direktorat. Prosjektleder har et særlig ansvar for prosjektplan, framdrift i arbeidet, rapportering til direktoratsgruppen, ivareta kobling til relevante europeiske møter, og formidling til vannregionene innenfor prosjektets tema.

Følgende prosjekter er operative:

TEMA PROSJEKTLEDERE/KONTAKTPERSONER
Økologisk tilstand Steinar Sandøy (Miljødirektoratet) - steinar.sandoy@miljodir.no
Miljøgifter Rune Pettersern (Miljødirektoratet) - rune.pettersen@miljodir.no
Grunnvann Helga Gunnarsdottir (Miljødirektoratet) - helga.gunnarsdottir@miljodir.no
Plan og prosess Kjersti Solvoll (Miljødirektoratet) - kjersti.solvoll@miljodir.no

Tiltaksprogram

Helga Gunnarsdottir (Miljødirektoratet) - helga.gunnarsdottir@miljodir.no
Økonomi

Kerry Maria Agustsson (Miljødirektoratet) - kerry.maria.agustsson@miljodir.no

Restaurering Sara Brækhus Zambon (Miljødirektoratet) - sara.braekhus.zambon@miljodir.no
Data og rapportering

 Dag Rosland (Miljødirektoratet) - dag.rosland@miljodir.no

 

Alle som er representert i Direktoratsgruppen må melde inn en deltaker i prosjektene. En fullstendig oversikt over representantene i hvert prosjekt er tilgjengelig her.

Prosjektene Økologisk tilstand, Miljøgifter og Plan og Prosess har også etablert konsultasjonsgrupper, som består av representanter fra Nasjonal referansegruppe.

For mer informasjon om prosjektene, tilsvarende europeiske prosjekt, og foreløpige forslag til leveranser vises det til dokumentet "Prosjektstruktur versjon 150512" under.

Publisert: 04. juni 2015 Sist oppdatert: 22. juni 2015