gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonal referansegruppe (NRG)

Det er opprettet en nasjonal referansegruppe bestående av representanter fra berørte interesseorganisasjoner. Gruppa omfatter både ulike sektorers bransjeorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner. Referansegruppas hovedoppgave er å gi synspunkter og råd til direktoratsgruppa i det videre arbeidet med å forberede og tilrettelegge for gjennomføringen av vanndirektivet.

Oversikt over representantene i Nasjonal referansegruppe, med kontaktpersoner.

I hovedsak skal gruppa være en arena for utveksling av informasjon, og en rådgivende ”tenke-tank” som bidrar med synspunkter på temaer og problemstillinger som Direktoratsgruppa ønsker å få drøftet. Direktoratsgruppa gir Referansegruppa løpende informasjon om arbeidet, tar initiativ til felles møter, og legger frem saker som bør drøftes i Referansegruppa.

Referansegruppa kan også ta opp temaer på eget initiativ, for eksempel: 

  • medvirkningsstrategi og medvirkningsopplegg for vannregionmyndighetene
  • informasjon om direktivet.
  • problemstillinger som bør vektlegges i det internasjonale samarbeidet under vanndirektørene.
  • veiledningsmateriale til bruk for vannregionmyndighetene.
  • nasjonale mål og interesser som vannregionmyndighetene skal legge til grunn ved utarbeidelse av vannregionplan.

Miljødirektoratet har ansvar for innkalling og referater til møtene mellom Referansegruppa og Direktoratsgruppa. Organisasjonene utnevner selv sine deltakere i gruppa, men oppfordres til å sikre kontinuitet i representasjonen.

Les hele mandatet her

Referater fra alle møter i Nasjonal Referansegruppe

Relaterte artikler

Publisert: 04. juni 2015 Sist oppdatert: 22. juni 2015