gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oversikt over organisasjonene i Nasjonal referansegruppe, med kontaktpersoner

ersikt over organisasjonene i Nasjonal referansegruppe, med kontaktpersoner:

Energi Norge AS
Kontaktperson: Geir Taugbøl
E-post: gt@energinorge.no
Sjømat  (FHL)
Kontaktperson: Knut A. Hjelt
E-post: knuta.hjelt@sjomatnorge.no

Representant for Norsk Friluftsliv/SRN/SABIMA

  • Friluftslivets Fellesorganisasjon (Norsk Friluftsliv)
  • Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN)
  • Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

Kontaktpersoner:
Silje Hansen, Vannkoordinator for SABIMA, Norsk Friluftsliv og SRN
E-post: silje.hansen@sabima.no

Åsa Renman, Vannkoordinator for SABIMA, Norsk Friluftsliv og SRN
E-post: aasa.renman@sabima.no

Huseiernes landsforbund
Kontaktperson: Kristin Gyldenskog
E-post: k.gyldenskog@huseierne.no
Landssammenslutninga av vasskraftkommunar(LVK)
Kontaktperson: Karianne A. Lundgaard
E-post: karianne.aamdal.lundgaard@lundogco.no
Norges bondelag
Kontaktperson: Toril Wikesland
E-post: toril.wikesland@bondelaget.no
Norges fiskarlag
Kontaktperson: Jan Henrik Sandberg
E-post: jan.henrik@fiskarlaget.no
Norges skogeierforbund
 Kontaktperson: Hans Asbjørn K. Sørlie
E-post: hans.asbjoern.soerlie@skog.no
Norsk Havneforening (NHF)
Kontaktperson: Johanne Solheim
E-post: johanne.solheim@havn.no
Norsk industri
Kontaktperson: Sverre Høstmark
E-post: sverre.hostmark@norskindustri.no
Norsk Vann
Kontaktperson: Arne Haarr
E-post: arne.haarr@norskvann.no 
Nærliglivets hovedorganisasjon (NHO)
 Kontaktperson: Per Anker-Nilssen
E-post: per.anker-nilssen@nho.no

Norske lakseelver
Kontaktperson: Håkon Berg Sundet
e-post:hakon@lakseelver.no

Relaterte artikler

Nasjonal referansegruppe (NRG)

Publisert: 04. juni 2015 Sist oppdatert: 22. juni 2015