gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Sammen for vannet

Vannet er et levende system fra fjell til fjord, og fornuftig vannforvaltning må derfor følge nedbørfeltenes grenser. Dette er også en av grunnpilarene i den nye vannforvaltningen som nå innføres både i Norge og resten av Europa.

På sin vei krysser vassdragene som regel flere kommunegrenser og noen ganger også fylkes– eller landegrenser før vannet ender i vannkranen, hageslangen eller på bade- og fiskeplassen der vi bor. Også mange innsjøer, fjorder og grunnvannsforekomster har utstrekning på tvers av kommune- , fylkes- eller landegrenser.

Det skal nå samarbeides på tvers av menneskeskapte grenser for å få en helhetlig og felles forvaltning av hele vassdrag, fjorder og kystområder.

Dette gir oss nye muligheter og utfordringer i forhold til samarbeid om vannforvaltningen på tvers av de administrative grensene.

Felles utfordringer og muligheter
Ordet ”rival” kommer fra latin og betyr ” to som bruker samme elv ”. Dette illustrerer vannets viktighet for folk gjennom alle tider. Også der en fjord er fordelt mellom flere kommuner må man sikre at den samlede belastningen er bærekraftig.

Å ha felles vannområder betyr å ha felles utfordringer i forhold til fornuftig husholdning med ressursen, slik at det er vann nok til alle innbyggere og formål. Den nye vannforvaltningen legger rammer der man i felleskap skal løse de felles utfordringene.

Les mer om nye samarbeidsarenaerPublisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 04. november 2015