gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannforvaltning og flernivå samstyring

By- og regionforsknings-instituttet (NIBR) ved HiOA har i perioden 2010 – 2015 dokumentert og analysert den nasjonale, regionale og lokale samordningen av planarbeidet etter vannforskriften. 

WAPABAT-prosjektet (Water Pollution Abatement in a System of Multi-level Governance: A study of Norway´s implementation of EUs Water Framework Directive) ser på hvordan man lykkes med å få til redusert belastning på vannmiljøet i et system med flere-nivå styring. Prosjektet har vært koordinert av NIBR. Prosjektdeltakere er NMBU, HiOA, NIVA, UiO og Miljødirektoratet.

Særlig fokus på vannregionenes arbeid med sektorsamordning

Prosjektets har særlig rette sin oppmerksomhet på vannregionenes arbeid med sektorsamordning for å få på plass helhetlige, regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer. Prosjektet har også sett på arbeidet med vannforvaltning i andre europeiske land, som sammenlikningsgrunnlag.

Målet med prosjektet

Målet med prosjektet har vært å utvikle kunnskap og innovasjonsevne som kan bidra til å styrke den institusjonelle kapasiteten til å beskytte og forbedre vannmiljøet og oppnå god miljøtilstand ved gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge.

Pilotstudie om helhetlig vannforvaltning

Før WAPABAT-prosjektet gjennomførte NIBR også en pilotstudie om helhetlig vannforvaltning i Vansjø-Hobølvassdraget (Morsa).

Finansiering av prosjektet

Prosjektet ble fram til 2013 finansiert av Norges Forskningsråd og Miljøverndepartementet. Prosjektet mottok deretter i årene 2014 og 2015 støtte fra Miljødirektoratet slik at hele planperioden har kunnet bli dokumentert. Prosjektet ble avsluttet i 2016 med rapporten "Sammen om vannet? Erfaringer fra vannforvaltningen etter EUs vanndirektiv". Rapporten ble også presentert på Nasjonal vannmiljøkonferanse 2. og 3. november 2016.

Artikler og presentasjoner fra WAPABAT-prosjektet, samt pilotstudien i Morsa

Nedenfor finner du artikler og presentasjoner fra WAPABAT-prosjektet, samt pilotstudien i Morsa. Første tabell har artikler på norsk, deretter følger en tabell med presentasjoner på norsk, og til slutt kommer en tabell over artikler publisert på engelsk. I hver tabell ligger det nyeste øverst.

Artikler/publikasjoner på norsk

Forfattere

Publisert i

Link

Sammen om vannet?
Erfaringer fra vannforvaltningen etter EUs vanndirektiv

Gro Sandkjær Hanssen, Sissel Hovik, Marthe Indset, Jan Erling Klausen

NIBR- rapport
2016:22

 

HiOA/NIBR

Hvordan er klimaendringer integrert i arbeidet med vannforvaltningsplaner i Norge?

Gro Sandkjær Hanssen, Line Johanne Barkved, Silje Holen, Jan Erling Klausen

Kart og plan
3-2015

LINK til særtrykk 

Den nye vannforvaltningen - nettverksstyring i skyggen av hierarki

Gro Sandkjær Hanssen, Sissel Hovik, Gunn Cecilie Hundere

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 3-2014

LINK til HiOA/NIBR

Ildsjeler langs kysten: frivillig innsats for friske fjorder

Synne Movik og Knut Bjørn Stokke

Plan 2/2014

LINK til særtrykk 

EUs rammedirektiv for vann – miljøkvalitetsnormer for vannmiljøet i møte med norsk rett

Ingrid Wang Andersen

Kart og plan

5-2013

LINK til særtrykk 

EUs vanndirektiv og medvirkning – erfaringer fra Norge

Gro Sandkjær Hanssen og Sissel Hovik

Kart og plan

5-2013


LINK til særtrykk
 

Å følge vannets vei – erfaringer fra Nordland med EUs vanndirektiv og samordning med andre regionale planer

Synne Movik og Aase Kristine Aasen Lundberg

Kart og plan

5-2013

LINK til særtrykk

Møtet mellom EUs vanndirektiv og statlig sektoransvar

Knut Bjørn Stokke og Marthe Indset

Kart og plan

4-2012

LINK til særtrykk

Kollektiv handling fullt og helt, eller stykkevis og delt?

Pilotstudie om helhetlig vannforvaltning

Marthe Indset,

Jon Naustdalslid,

Knut Bjørn Stokke,

NIBR-rapport 2010:3

LINK til HiOA/NIBR

Samarbeid og kollektiv handling i Vansjø-Hobølvassdraget

Knut Bjørn Stokke

NIBR-notat 2005:122

LINK til HiOA/NIBR

 

Presentasjoner på norsk (med link)

Forfattere

Framført

Sammen om vannet ?

Gro Sandkjær Hanssen

Trondheim, 3. november 2016

Erfaringer med vannforvaltningsarbeidet – surveyer fra 2013 og 2015

Gro Sandkjær Hanssen

Asker, 16. februar 2016

Vannforvaltning som regional samordning

Jan Erling Klausen / Gro Sandkjær Hanssen

Trondheim, 28. oktober 2014

”Å bære staur?” Komplisert samordning av myndigheter for helhetlig vannmiljøpolitikk

Gro Sandkjær Hanssen

Oslo, 16.desember 2013

Medvirkning i vannforskriftsarbeidet

Gro Sandkjær Hanssen

Tromsø 29.oktober 2013

Vannforvaltning som regional planlegging. Verktøy for teknokrati eller politikk?

Sissel Hovik

Oslo 24. oktober 2013

Planlaging og planlegging for helhetlig vannforvaltning

Knut Bjørn Stokke

Fornebu 15. oktober 2013

Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk

Jan Erling Klausen

Fornebu 14. oktober 2013

Kollektiv handling fullt og helt eller stykkevis og delt

Marthe Indset

Oslo, 14. mars 2012

For artikler i engelske tidsskrifter som ikke har åpen aksess er det oppgitt link til en nettside der man kan lese «abstract» (sammendrag) og kjøpe tilgang til artikkelen i full tekst.

Artikler på engelsk

Forfattere

Publisert i

Link til abstract

Implementing the EU Water Framework Directive in Norway: Bridging the Gap between Water Management Networks and Elected Councils?

Sissel Hovik & Gro Sandkjær Hanssen

Journal of Environmental Planning and Management (online Feb. 2016)

Journal of Environmental Planning and Management

Contested knowledges, contested responsibilities: The EU Water Framework Directive and salmon farming in Norway

Synne Movik & Knut Bjørn Stokke

Norsk geografisk Tidsskrift 69:4, 2015

Norwegian Journal of Geography

Multi-Level Networks: Strengths and Weaknesses

in Promoting Coordinated and Innovative Water

Governance

Gro Sandkjær Hanssen

Collaborative Governance and Public Innovation in Northern Europe, 2015

Collabor-ative Governance and Public Innovations

Layering, Administrative Change and National Paths to Europeanization: The Case of the Water Framework Directive

Indset, M. & K. B. Stokke

European Planning Studies Vol 23,  Issue 5, 2015

European Planning Studies

Multi-level water governance - the case of the Morsa River Basin in Norway

Jon Naustdalslid

Journal of Environmental Planning and Management Vol 58, Issue 5, 2015

Journal of Environmental Planning and Management

The Impact of Network Management and Complexity on Multi-level Coordination 

Sissel Hovik & Gro Sandkjær Hanssen

Public Administration Vol 93, Issue 2, 2015

Public Admini-stration

Andre relevante artikler:

NTNU-student Johanne Sørumsbrenden skrev i 2015 en bacheloroppgave "Samarbeid for en helhetlig vannforvaltning" om erfaringer rundt gjennomføringen av EUs vanndirektiv i vannreigon Trøndelag, en samarbeidsoppgave med Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Publisert: 18. mars 2016 Sist oppdatert: 18. mars 2016