gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nordisk samarbeid og grensekryssende vassdrag

Mange vannrelaterte tema er grensekryssende, og de nordiske landene har flere likhetstrekk og felles utfordringer i forvaltningen av vannmiljøet. Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge har lenge hatt et samarbeid for å harmonisere gjennomføringen av EUs vanndirektiv, og det arrangeres årlige konferanser og arbeidsmøter for å utveksle erfaringer, verktøy og kunnskap.

Nordisk samarbeid

Siden 2008 har det blitt arrangert nordiske vanndirektiv konferanser. Konferansene er listet under, og mer informasjon om konferansene finner du her (sidene er på engelsk).

Norge og Sverige har en samarbeidsavtale for bedre vannforvaltning. Les mer om denne avtalen under Relaterte sider. 

Grensevassdrag

Det har også blitt arrangert arbeidsmøter og workshops om grensekryssende vassdrag mellom Norge, Sverige og Finland. Mer informasjon om grensekryssende samarbeid finnes her, eller hos den enkelte vannregionen (regionale møter).

Møter

2019
21. - 13. mai 9th Nordic WFD Conference (Vaasa, Finland)
2017
13.-15. september 8th Nordic WFD Conference (Trondheim, Norge)
2015
22. september Arbeidsmøte om norsk-svenske grensekryssende vassdrag (Gøteborg, Sverige): Program, deltakerliste og oppsummering
23.-25. september 7th Nordic WFD Conference (Gøteborg, Sverige)
23.-25. september Rapport: 7th Nordic meeting: Utveksling av erfaringer, felles utfordringer og god praksis på Nordisk vanndirektivmøte (Gøteborg, Sverige)
17.-18. november Northern Calotte Meeting (Svanvik, Norge)
10.-11. desember SE-NO workshop om videreutvikling av klassifisering/ bedømningsgrunder for hydromorfologiske endringer i vassdrag (Oslo, Norge)
2014
20.21. mars 6th Nordic WFD Conference (Oulo, Finland)
2013
18. april Northern Calotte Meeting (Levi, Finland)
2012
26. mars Arbeidsmøte om norsk-svenske grensekryssende vassdrag (Oslo, Norge)
16.-18. april Northern Calotte Meeting (Abisko, Sverige)
26. september 5th Nordic WFD Conference (Reykjavik, Island)
2011
28. september Nordisk seminar om vannforvaltning (Hurdal, Norge)
28. september 4th Nordic workshop (Hurdal, Norway)
2010
20. september 3rd Nordic workshop (Sigtuna, Sverige)
2009
27.-29. oktober 2nd Nordic workshop (Helsinki, Finland)
2008
Mai 2008 Første nordiske workshop (Brekstad, Norge)

  

 

Publisert: 08. juni 2015 Sist oppdatert: 04. oktober 2018