gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nordisk samarbeid og grensekryssende vassdrag

Mange vannrelaterte tema er grensekryssende, og de nordiske landene har flere likhetstrekk og felles utfordringer i forvaltningen av vannmiljøet. Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge har lenge hatt et samarbeid for å harmonisere gjennomføringen av EUs vanndirektiv, og det arrangeres årlige konferanser og arbeidsmøter for å utveksle erfaringer, verktøy og kunnskap.

Nordisk samarbeid

Siden 2008 har det blitt arrangert Nordiske konferanser. Mer informasjon om konferansene finner du her (sidene er på engelsk).

Grensevassdrag

Det har også blitt arrangert arbeidsmøter og workshops om grensekryssende vassdrag mellom Norge, Sverige og Finland. Mer informasjon om grensekryssende samarbeid finnes her, eller hos den enkelte vannregionen (regionale sider).

Møter

2015
22. september Arbeidsmøte om norsk-svenske grensekryssende vassdrag (Gøteborg, Sverige): Program, deltakerliste og oppsummering
23.-25. september 7th Nordic meeting: Utveksling av erfaringer, felles utfordringer og god praksis på Nordisk vanndirektivmøte (Gøteborg, Sverige)
17.-18. november Northern Calotte Meeting (Svanvik, Norge)
10.-11. desember SE-NO workshop om videreutvikling av klassifisering/ bedømningsgrunder for hydromorfologiske endringer i vassdrag (Oslo, Norge)
2013
18. april Northern Calotte Meeting (Levi, Finland)
2012
26. mars Arbeidsmøte om norsk-svenske grensekryssende vassdrag (Oslo, Norge)
16.-18. april Northern Calotte Meeting (Abisko, Sverige)
2011
28. september Nordisk seminar om vannforvaltning (Hurdal, Norge, i forkant av 4th Nordic WFD Workshop)

  

 

Publisert: 08. juni 2015 Sist oppdatert: 18. desember 2015