gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nordisk seminar om vannforvaltning, 28. september 2011

Hovedfokus for samlingen var harmonisering og samarbeid om gjennomføring av vanndirektivet i Norden.

Det var 98 deltakere på samlingen, fordelt på 6 fra Island, 13 fra Finland, 15 fra Sverige og 61 fra Norge. I tillegg var det invitert innledere fra Østerrikske og Skotske myndigheter, samt Aarhus Universitet.

Innledere fra Østerrike, Skottland og Aarhus Universitet satt det nordiske arbeidet inn i en europeisk ramme. Deretter ga nasjonale myndigheter fra Finland, Island, Sverige og Norge en gjennomgang av status i sine respektive land. I den siste delen ble det sett på hva man hadde fått ut av nordisk samarbeid til nå, med særlig fokus på tema som overvåking og miljøtilstandsvurdering, vannkraft, samt modellering og data.

Det ble konkludert med at nytteverdien av erfaringsutveksling er stor, og at det kan ligge en betydelig besparelse  i forhold til utvikling av verktøy og gjennomføring av referanseovervåkning dersom man kan samarbeid i stedet for å jobbe parallelt i hvert land. Det vil også være nyttig å ha tett samarbeid og felles posisjoner i det europeiske arbeidet.

 

Presentasjoner fra samlingen:

The Austrian solution to tricky WFD issues and the alpine convention - Karl Schwaiger (Austrian Ministry for Agriculture, Forestry,
Environment & Water Management)

Implementation of measures and hydropower issues in Scotland - Michael Wann (Scottisch Environment Protection Agency)

Implementation of integrated water management around the Baltic sea - Pia Fredriksen (NERI, Aarhus University)

RBMPs and PoM in Finland—How to meet the EU compliance check of our plans? - Antton Keto (Finnish Environmental Institute)

First experience from WFD kick-off on Iceland - Heiðrún Guðmundsdóttir (Environment Agency of Iceland)

Swedish water management and POM 2011 - 2016
- Reorganisation and need for new strategies based on the compliance check?
- Lennart Sorby (Swedish Agency for Marine and Water Management—SwAM)

River basin management planning and program of measure—Learning the lessons in Norway - Anders Iversen (Norwegian Directorate for Nature Management)

The Nordic WFD collaboration project—overview 2008—2011 - Jo H. Halleraker (Norwegian Directorate for Nature Management)

The Nordic HMWB and hydropower - Antton Keto (Finnish Environmental Institute)

Monitoring and classification - common stations and approaches - Steinar Sandøy (Norwegian Directorate for Nature Management)

Modelling and ICT solutions for efficient water management - Niklas Holmgren (CA Södra Östersjön RBD)

Deltakerliste

Program

 

For mer informasjon om nordiske møter, se Relaterte sider (informasjon på engelsk)

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 04. oktober 2018