gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

SE-NO workshop om videreutvikling av klassifisering/ bedømningsgrunder for hydromorfologiske endringer i vassdrag

På denne siden finner du program og foredrag fra denne workshop

Programmet for workshopen finner du her

Foredrag med link til presentasjonene (pr nu har vi ikke fått oversendt alle foredragene)

Torsdag 10. desember

Del 1: Innledningsforedrag fra forvaltningsrepr i begge land om forventninger, behov/EU krav og de mest lovende hymo-metodene relatert til EUs Vanndirektiv sett fra forvaltningen

 Del 2: Klassifisering av hymo – eksisterende og mulige videreutviklinger

Del 3: Nytt fra forskningsmiljøene      

Del 4: Diskusjon i grupper  – videre samarbeidsprosjekter og hymo-satsinger?

  • Gruppe 1: Fjernmåling, GIS, modeller – hymo – «støtteparameterne» (mest morfologer/hydrologer)
  • Gruppe 2: Fysiske flaskehalser for vannøkologi (mest biologigjengen)
  • Hvor kan vi best utfylle hverandre?
  • Hvilke eksisterende data kan og bør kobles?
  • Nye metoder som bør testes ut i begge land? Hvor og hvordan? Aktuelle nedbørfelt/vannområder
  • Skisse til mulige felles prosjekter med oppstart i 2016

Fredag 11. desember

Publisert: 17. desember 2015 Sist oppdatert: 18. desember 2015