gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannområder

I Norge har vi nær 30.000 vannforekomster, som er gruppert i 105 vannområder.

De fleste vannområdene er interkommunale. Alle relevante myndigheter og interessenter kan delta i vannområdeutvalg (VOU). Disse lokale utvalgene har som hovedoppgave å sikre lokal forankring, bl.a. ved å bidra til å fremskaffe lokal kunnskap og lokalt genererte forslag til miljøtiltak. I enkelte vannområder har de involverte partene gått sammen om å ansette en prosjektleder.

Arbeidet i vannområdene vil danne grunnlaget for vannregionutvalgenes arbeid med regionale, sektorovergripende vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer.

Kart som viser vannområdene:

Norske og internasjonale vannregioner

Publisert: 01. desember 2014 Sist oppdatert: 07. januar 2016