gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planperioden 2022 - 2027

Her finner du framdriftsplan for planarbeidet 2018 - 2021 og maler til plandokumentene for planperioden 2022 - 2027.

Ved utgangen av 2021 skal det foreligge oppdaterte og forbedrede regionale vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram, som skal gjennomføres i de seks årene 2022 - 2027. Det er utarbeidet en nasjonal framdriftsplan (rammeplan) som viser fasene i arbeidet for årene 2018 - 2021.

1. oktober 2020 skal revurdert og oppdatert regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram på høring i tre måneder. Du finner mal for regional vannforvaltningsplan "Vårt verdifulle vann" under. Malen er utarbeidet på bakgrunn av krav i regelverk, krav til rapportering og erfaringer fra tidligere planperioder. Malen kan bli justert underveis i prosessen.

Her finner du følgende maler:

  • Vårt verdifulle vann - mal til revurdert og oppdatert vannforvaltningsplan bokmål og nynorsk
  • Mal til revurdert og oppdatert tiltaksprogram bokmål. Nynorsk versjon kommer

Veiledning om tiltak:

Her finner du supplerende informasjon som malene linker til:

Publisert: 05. oktober 2018 Sist oppdatert: 05. oktober 2018