gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planperioden 2022 - 2027

Her finner du framdriftsplan for planarbeidet 2018 - 2021 og maler til plandokumentene for planperioden 2022 - 2027.

Ved utgangen av 2021 skal det foreligge oppdaterte og forbedrede regionale vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram, som skal gjennomføres i de seks årene 2022 - 2027. Det er utarbeidet en nasjonal framdriftsplan (rammeplan) som viser fasene i arbeidet for årene 2018 - 2021.

NYTT 3. APRIL 2020: Korona-epidemien og tiltakene for å begrense smittene har gjort det vanskelig å gjennomføre en god planprosess. Det er derfor vedtatt en utsettelse på tre måneder.

NYTT 15. JUNI 2020: Frist for oversendelse av vedtatte vannforvaltningsplaner fra vannregionmyndighetene til Miljødirektoratet er flyttet fra 30. september til 31. oktober 2021.

NYTT 22. SEPTEMBER 2020: Høringsperioden for utkast til oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram er utsatt til 1. mars - 31. mai 2021. Frist for oversendelse av vedtatte vannforvaltningsplaner fra vannregionmyndighetene til Miljødirektoratet er 31. desember 2021.

Tidligere framdriftsplaner:

Revidert og oppdatert regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram skal på høring i tre måneder fra 1. januar 2021(usatt fra 1. oktober 2020). Du finner mal for regional vannforvaltningsplan "Vårt verdifulle vann" under. Malen er utarbeidet på bakgrunn av krav i regelverk, krav til rapportering og erfaringer fra tidligere planperioder. Malen kan bli justert underveis i prosessen.

Her finner du følgende maler:

  • Vårt verdifulle vann - mal til revurdert og oppdatert vannforvaltningsplan bokmål og nynorsk
  • Mal til revurdert og oppdatert tiltaksprogram bokmål og nynorsk

Veiledning om tiltak:

Her finner du supplerende informasjon som malene linker til:

Publisert: 05. oktober 2018 Sist oppdatert: 03. april 2020