gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Badeplasser

Under denne kategorien skal de viktigste badeplasser som kommunene overvåker med hensyn til hygienisk kvalitet inngå.

Kommunehelsetjenesteloven § 1-4 sier at kommunens helsetjeneste til enhver tid skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan påvirke den. Kommunenes vurdering av badevannskvaliteten gjøres i dag på grunnlag av Vannkvalitetsnormer for friluftsbad, i vedlegg til Rundskriv IK-21/94 fra Helsetilsynet, som delvis bygger på EUs badevannsdirektiv.

De krav som stilles til slike vannforekomster (badeplasser) fremgår av vedlegg til Rundskrift IK-21/94. Disse vil også danne grunnlaget for miljømålet for slike vannforekomster.

Miljødirektoratet har bedt kommunene om informasjon om slike badeplasser i sin kommune. Siden direktoratet har ikke mottatt informasjon fra alle kommuner, vil en total oversikt over disse områdene ikke være tilgjengelig på det nåværende tidspunkt. Vannregioner som likevel har slik oversikt oppfordres til å ta disse med i planen.

Publisert: 26. mai 2015 Sist oppdatert: 23. november 2015