gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Drikkevann

Drikkevannsforskriften er den sentrale forskriften på drikkevannsområdet.

  • Drikkevannforskriften finner du her.

Definisjonen på drikkevann:

"Drikkevann er alle former for vann som enten ubehandlet eller etter behandling er bestemt til drikke, matlaging eller andre husholdningsformål uansett vannets opprinnelse, og uansett om det leveres gjennom et ledningsnett, fra tankvogn, fra en tankvogn, et tankskip eller i flasker, beholdere eller annen emballasje, og alle former for vann som er bestemt til bruk i næringsmiddelvirksomheter til produksjon, behandling, konservering eller markedsføring av produkter bestemt til konsum, med mindre det er utelukket at vannets kvalitet kan påvirke de ferdige næringsmidlenes hygieniske kvalitet, jfr. drikkevannsforskriften § 3"

Hvor mye av vannet som går til drikkevann 

Det vannet vi drikker utgjør bare en liten del av alt vannet vi forbruker. Likevel skal alt vann som inngår i husholdningen, holde en kvalitet som kan benyttes til drikke.

  • En oversikt over norsk drikkevannsforvaltning finne du på Mattilsynets hjemmeside her.

Hva du skal se etter ved valg av drikkevann

Ved valg av drikkevannskilde ser man etter vann som leverer godt og trygt råvann med stabil og god kvalitet slik at behovet for vannbehandling blir minst mulig. Arbeidet med den norske vannforskriften er derfor viktig i forbindelse med drikkevann. Vannforskriften skal sørge for god miljøtilstand i alt vann inkludert vann som brukes til drikkevann.

Uttak av drikkevann større enn 10 m3 skal registreres

Vannforekomster som benyttes til uttak av drikkevann skal registreres når uttaket er større enn 10 m3 vann/år. Slike vannuttak skal være registrert og godkjent av Mattilsynet. Det er derfor Mattilsynets register som skal gi oversikt over hvilke vannforekomster det gjelder. Det Mattilsynet har av stedfestet informasjon om hvor slike vannuttak er finner du her. De fremkommer også på Vann-nett. Disse vannforekomstene skal beskyttes mot forurensninger.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 11. mai 2016