gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

De ti største påvirkningsfaktorene på overflatevann i Norge

påvirkningene i våre vassdrag (se fig 1). Dette er en av hovedårsakene til at en stor andel av vannforekomstene er utpekt til SMVF.

Figur 1: Figuren viser de ti største påvirkningsfaktorene på overflatevann i Norge (figuren er hentet fra St.meld. nr. 14 "Natur for Livet").

Fysiske endringer og omdisponering av vannføring spesielt er også en av de dominerende påvirkningene på vannforekomster i hele Europa (EU blueprint for water).

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 13. oktober 2017