gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

De ti største påvirkningsfaktorene på overflatevann i Norge

Her finner du en oversikt over hovedårsakene til at en stor andel av vannforekomstene er utpekt til sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF).

Figur 1: Figuren viser de ti største påvirkningsfaktorene på overflatevann i Norge (figuren er hentet fra St.meld. nr. 14 "Natur for Livet").

Fysiske endringer, og omdisponering av vannføring spesielt, er også en av de dominerende påvirkningene på vannforekomster i hele Europa (EU blueprint for water).

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 13. oktober 2017