gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Definisjon SMVF

En vannforekomst av overflatevann som har gjennomgått fysiske eller hydrologiske endringer som følge av samfunnsnyttig menneskelig virksomhet kan utpekes som SMVF etter bestemte kriterier gitt i vannforvaltningsforskriften § 5. En forutsetning er at det ikke kan oppnås god økologisk status uten å fjerne hensikten med inngrepet, eller at god økologisk tilstand ikke kan oppnås uten miljøtiltak med uforholdsmessige konsekvenser.

Eksempler på vannforekomster som kan bli utpekt som SMVF er de som er:

  • omfattet av vannkraftutbygging
  • kanalisert av hensyn til jordbruk
  • bygd ut som havneanlegg
Publisert: 02. juni 2016 Sist oppdatert: 05. mars 2019