gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kriteriene for utpeking av SMVF:

  1. Vannforekomsten vil ikke nå god økologisk tilstand eller den har skiftet kategori (f. eks. fra elv til innsjø).
  2. Dette skyldes omfattende endringer i vannforekomstens hydromorfologiske egenskaper til samfunnsnyttige formål.
  3. Effekten av de hydromorfologiske endringene kan ikke avbøtes uten vesentlige negative innvirkninger på det samfunnsnyttige formålet.
  4. Samfunnsnytten kan ikke oppnås gjennom andre tiltak som er teknisk gjennomførbare, samfunnsøkonomisk lønnsomme og miljømessig bedre.

Disse kriteriene er benyttet til å finne fram til de endelige SMVF som grunnlag for godkjenningen i forvaltningsplanene. Kriteriene er nærmere beskrevet i eget flytskjemaet i SMVF veilederen.

SMVF er en egen kategori av vannforekomster

SMVF er en egen kategori av vannforekomster og må ikke forveksles med unntaksbestemmelsene i vannforskriften. Det har så vel i Norge som ellers i Europa vært og er ekstra mye oppmerksomhet og arbeid med å nå eller sikre det økologiske potensialet i SMVF med realistiske tiltak.

  • SMVF veilederen finner du her.
Publisert: 02. juni 2016 Sist oppdatert: 02. juni 2016