gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Miljømål og sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) i de godkjent vannforvaltningsplanene

I juli 2016 ble de 11 vannforvaltningsplanene med tilhørende tiltaksprogram godkjent av departementene. I samtlige av planene og godkjenningsdokumentene er det viet mye omtale av det regulerte vassdragsmiljøet og hvordan miljømålene skal nås.

Flertallet av vannforekomster påvirket av større vannkraftreguleringer er endelig utpekt til SMVF

Da en del av tiltakene som trengs for å nå miljømål i de regulerte elvevannforekomstene kan påvirke vannkraftproduksjon, så er det egne vedleggslister for dette.

Hvilke tiltak og mål som er godkjent framkommer av to separate vedlegg i godkjenningsdokumentene til hver av planene

Nasjonalt så er det i underkant av 400 regulerte vannforekomster påvirket av vannkraft som skal miljøforbedres med tiltak mot et miljømål om god økologisk tilstand (GØT) eller godt økologisk potensial (GØP). Av disse så er det satt miljømål for ca. 160 vannforekomster som vil forutsette endrede vilkår og tiltak som kan påvirke vannkraftproduksjonen, mens for ca. 230 vannforekomster så skal miljøforhold bedres med andre avbøtendetiltak.

Publisert: 15. september 2016 Sist oppdatert: 15. september 2016