gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vann-Nett og SMVF

For vannforekomster som utpekes til SMVF skal en angi de hydromorfologiske påvirkningene som er bakgrunn for at vannforekomsten vurderes til å være en kandidat til SMVF. Påvirkningene skal registreres i Vann-Nett under fane for påvirkninger.

Begrunnelsen for at en vannforekomst er utpekt som SMVF

Disse vil vises under fane for SMVF hvor en må gi en mer detaljert begrunnelse for at vannforekomsten er utpekt til å være kandidat til SMVF. Denne begrunnelsen bør i størst mulig grad inneholde vurderingene som er gjort i forhold til de ulike trinn i prosedyren for kategoriseringen av SMVF.

Under fane for risikovurdering- hydromorfologiske endringer og begrunnelse for utvelgelse

For vannforekomstene som er vurdert til å være kandidater til SMVF vil en få samlet liste over hydromorfologiske endringer, og den mer detaljerte begrunnelsen for utvelgelsen under fanen for risikovurdering.

For ytterligere veiledning av SMVF modulen i Vann-Nett

Se egen brukerveiledning som er tilgjengelig i Vann-Nett.

 

Publisert: 02. juni 2016 Sist oppdatert: 02. juni 2016