gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) veilederen

Veilederen ble publisert i januar 2014 og skal være et hjelpemiddel for å utpeke, finne realistiske tiltak og sette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster. Den skal også bidra til en ensartet gjennomføring i hele landet som er forenlig med de forpliktelsene Norge har etter EUs vanndirektiv. SMVF veilederen er mest relevant for utpeking der det samfunnsnyttige formålet er til vannkraftproduksjon

Veileder 01:2014 Sterkt modifiserte vannforekomster: Utpeking, fastsetting av miljømål og bruk av unntak finner du her. 

Formål med veilederen:

  • den beskriver hvordan vannforekomster skal utpekes som sterkt modifiserte (kap 3).
  • den beskriver hvordan miljømål for sterkt modifiserte vannforekmster fastsettes etter den såkalte "tiltaksmetoden" (kap 4)
  • den beskriver hvordan bruk av unntak fra miljømålet (kap 5) skal praktiseres

Flytdiagram for å sette miljømål ved bruk av tiltaksmetoden

De ulike trinne i flytdiagrammet er nøye beskrevet i veilederen.
Flytdiagrammet er delt i to faser:
• Første fase er de trinn som skal gjøres for hvert enkelt tiltak. Trinnene skal gjentas inntil alle realistiske tiltak er valgt ut og urealistiske tiltak er forkastet.
• Andre fase er trinn hvor effekten av de samlede tiltakene vurderes – om tiltakene vil medføre at et fungerende økosystem kan nås, om miljømålet vil være godt økologisk potensial eller god økologisk tilstand, eller om unntak bør benyttes.

 I tillegg til denne veilederen er både Karakteriseringsveilederen og Tiltaksveilederen sentrale veiledere.

 

 

Publisert: 02. juni 2016 Sist oppdatert: 02. juni 2016