gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Veiledning og rapporter om hydromorfologi og sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)

Vannforskrift -veiledere: 

2018

2014

2013

2009

Norske temarapporter - vannforskriften og hydromorfologi:

2018

 • Pulg, U. med flere, 2018. Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker, UNI Research Miljø LFI rapport 296, M-1051 | 2018.
 • Schönfelder med flere, 2017. Application of HYPE in Norway – Assessment of the hydrological model HYPE as a tool to support the implementation of EU Water Framework Directive in Norway. SINTEF rapport 2017-727, M-1050 | 2018.

2017

 • Fjeldstad, H-P. med flere., 2017. Sikker toveis fiskevandring forbi vannkraftverk: kunnskapsoppdatering og mønsterpraksis.  SINTEF rapport 2017 - 723.

2013

2009

Andre rapporter – vannkraft:

2013

2012

Sentral litteratur om hydromorfologi og WFD i Europa -
CIS veiledere:

2019

 2015

2004

Vanndirektiv-relevante rapporter– hydromorfologi og SMVF

2018

2016 

2011

2005

Nyttige nettsider - EU prosjekter om hydromorfologi og   restaurering:

Svenske sider/rapporter:

 • Veiledning om kunstig og SMVF i Sverige (Havs- och Vattenmyndigheten) finner du her.
 • Miljøtilpasninger – vannkraftanlegg – beste mulige teknikker finner du her.
 • Nasjonal strategi om vannkraft og vannmiljø (Havs- och Vattenmyndigheten/Energimyndigheten) finner du her.

Norske nettsider:

 • Det regulerte vannmiljøet - vannkraft på Cedrens nettside her, og forskningssenteret HYDROCEN – Miljødesign her.
 • Hydrologiske data og modeller på NVE nettside finner du her.
 • Verneplan for vassdrag (vern mot større vannkraftrelaterte fysiske endringer) på NVEs nettside her.
 • Ferskvannstilknyttede miljøverdier som kan bli vesentlig påvirket av fysiske endringer finner du på Miljødirektoratets nettside her
 • Vassdragsregulering ift andre sentrale påvirkninger på anadrom fisk i Norge finner du på Miljødirektoratets nettside, Villaksportalen.
 • Vannkraftforvaltning – pålegg om undersøkelser/miljøtiltak etter standard naturforvaltningsvilkår (miljøforvaltnigens sektoransvar) finner du på Miljødirektoratets nettside her.
 • Rapporter på NVE sin nettside om Miljøbasert vannføring finner du her.  (Du må skrolle deg ned på nettsiden til du kommer til tre blå felt, hvorav det ene er Publikasjoner.  Under serier kan du søke på NVE Rapport Miljøbasert vannføring, så kommer en liste over alle rapportene fram.)
Publisert: 02. juni 2016 Sist oppdatert: 07. august 2018