gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Krav om beskyttede områder i vannforskriften

Vannforskriften har et mål om at alle vannforekomster skal nå minst god økologisk og god kjemisk tilstand i tillegg til andre krav til vannkvalitet for enkelte typer områder nedfelt i annet regelverk.

Dette er gjerne krav som er strengere og som vil komme i tillegg til de generelle kravene til god økologisk og kjemisk tilstand i vannforskriften. Alle disse målsetningene må integreres i arbeidet i vannregionen og i arbeidet med utarbeiding av vannforvaltningsplan.

Vannforskriften omtaler 5 typer beskyttede områder:

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 13. oktober 2017