gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Register over beskyttede områder

Det skal etables et register over beskyttede områder i Vann-Nett. Ansvaret for arbeidet med register over beskytta områder ligger hos Miljødirektoratet i samarbeid med NVE.

Når registeret foreligger vil det brukes til å hente ut informasjon om beskyttede områder i regionene til bruk i forvaltningsplaner og tiltaksprogram.

Hvor du finner informasjon om de beskyttede områdene

Inntil registeret foreligger vil vannregionene måtte hente ut informasjon om beskyttede områder fra en midlertidig kartløsning og en oversikt over ulike områder i Excel.

Her finner du:

 

Publisert: 21. mai 2015 Sist oppdatert: 10. mars 2017