gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oversikt over beskyttede områder i vannregionene

Inntil et register over beskyttede områder er på plass, er det utarbeidet en oversikt over beskyttede områder i Excel-tabeller. Oversikten gir informasjon om områdene til bruk i forvaltningsplan slik at områdene kan knyttes opp mot aktuell(e) vannforekomst(er) (ved vannforekomst ID).

Beskyttede områder:

1.Områder utpekt eller tiltenkt til uttak av drikkevann

Miljødirektoratet har ingen oversikt over disse vannforekomstene. Vi anbefaler å kontakte Mattilsynet.

2. Områder utpekt til beskyttelse av økonomisk betydelige akvatiske arter:

3. Områder følsomme for næringsstoffer

4. Området utpekt til rekreasjonsformål (badevann)

  • Miljødirektoratet har ingen fullstendig oversikt over disse områdene. Vi anbefaler å kontakte kommunene.

5.    Områder utpekt til beskyttelse av habitater og arter 

Publisert: 26. mai 2015 Sist oppdatert: 24. januar 2019