gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Økonomisk betydelige akvatiske arter

Under denne kategorien inngår alle nasjonale laksevassdrag og – fjorder (NLF).

For å gi et utvalg laksebestander en spesiell beskyttelse, har Stortinget opprettet 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder, jfr. St.prp. nr. 79 (2001-2002) og St.prp. nr.32 (2006-2007). De nasjonale laksevassdragene og laksefjordene omfatter om lag 3/4 av den norske villaksressursen. Ordningen omfatter store og tallrike bestander med høy produktivitet eller med potensial for høy produktivitet, storlaksbestander og bestander med særskilt genetisk karakter. Utvalget av bestander har en god geografisk fordeling.

Publisert: 26. mai 2015 Sist oppdatert: 16. januar 2019