gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Områder følsomme for næringsstoffer

I denne kategorien skal områder som allerede er utpekt som følsomme ihht. gjødselvareforskriftens § 24 og forurensningsforskriften kapittel 11 inngå.

Av gjødselvareforskriften fremgår det at det gjelder:

«Dette gjelder områder med avrenning til Glommavassdraget, medregnet Lågen og Vorma, Haldensvassdraget og øvrige områder med avrenning til Oslofjorden mellom svenskegrensa og Strømstangen fyr samt til indre Oslofjord (innenfor Drøbaksterskelen).»

Av forurensningsforskriftens kapittel 11, jfr. vedlegg 1, punkt 1.2 a) gjelder det:

«Kyststrekningen Svenskegrensen-Lindesnes med tilhørende nedbørfelt og Grimstadfjordområdet (Nordåsvannet, Grimstadfjorden, Mathopen og Dolviken). »

Disse vannforekomstene skal i tillegg til miljømålene i vannforskriften § 4-6, oppfylle kravene i henholdsvis gjødselvareforskrifen § 24 og forurensningsforskriften kapittel 11.

Publisert: 26. mai 2015 Sist oppdatert: 16. januar 2019