gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannforvaltningsplaner i andre europeiske land

Alle medlemsstatene i EU skal utarbeide vannforvaltningsplaner. De fleste landene ligger en planperiode foran Norge, noe som betyr at vannforvaltningsplanene har gjennomgått sin første rullering. 

Dråpe med EU-stjernerKommisjonens nettside om arbeidet etter vanndirektivet inneholder en oversikt over hvor langt landene har kommet i godkjenningen av vannforvaltningsplanene, samt lenker til landenes nettsider hvor man kan finne mer informasjon om nasjonalt gjennomføring av direktivet.

 

 

EU-kommisjonenes oversikt over status på planene finner du her.

EU-kommisjonens oversikt over lenker til andre land finner du her.

 

For de landene som Norge jobber mest med, kan man finne mer informasjon om arbeidet og vannforvaltningsplaner på følgende lenker:

LAND: LENKE:
Danmark

Miljøministeriet Naturstyrelsen

http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/

Finland http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Vattenskydd//Vattenvardsplanering_och_samarbete
Sverige

Vattenmyndigheterna. Her kan man finne fram til vannforvaltningsplanene for de ulike vannregionene.

Havs och Vattenmyndigheten

Länsstyrelserna

England https://www.gov.uk/government/collections/river-basin-management-plans-2015
Skottland http://www.sepa.org.uk/environment/water/river-basin-management-planning/publications/
Nederland http://www.dutchwaterauthorities.com/
Tyskland http://www.wasserblick.net/servlet/is/148547/
Nord-Irland https://www.daera-ni.gov.uk/topics/water/river-basin-management

 

Mer informasjon om vannets tilstand i Europa kan man også finne på WISE - The Water Information System for Europe. Her kan man hente ut data, statistikk, og informasjon om modellering, prosjekter og forskning knyttet til vannforvaltning.

Vannportalens hovedside om det europeiske arbeidet finner du her.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 04. juli 2016