gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Aktuelt regelverk

Et helhetlig regelverk mot fremmede organismer (forskrift om fremmede organismer) trådte i kraft 1. januar 2016.

Formålet med regelverket er å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. I tillegg stiller ballastvannforskriften krav til håndtering av ballastvann for å hindre spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip. Det er også vedtatt en tverrsektoriell nasjonal strategi mot fremmede skadelige arter som inneholder mål, prinsipper, strategier og tiltak mot fremmede arter i alle relevante myndighetssektorer. Det er i tillegg utarbeidet, og vil utarbeides, flere handlingsplaner mot fremmede skadelige organismer.

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 13. oktober 2017