gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Aktuelt regelverk

Et helhetlig regelverk mot fremmede arter (forskrift om fremmede organismer) trådte i kraft 1. januar 2016. Formålet med regelverket er å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet.

Ballastvannforskriften stiller krav til håndtering av ballastvann for å hindre spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip.

Det er også vedtatt en tverrsektoriell nasjonal strategi mot fremmede skadelige arter som inneholder mål, prinsipper, strategier og tiltak mot fremmede arter i alle relevante myndighetssektorer. Det er i tillegg utarbeidet, og vil utarbeides, flere handlingsplaner mot fremmede arter.

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 16. januar 2019