gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

De fremmede artene som har størst negativ påvirkning

Skadelige fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet. I regionale vannforvaltningsplaner oppgis skadelige fremmede arter til å ha vesentlig virkning på økologisk tilstand i et betydelig antall vannforekomster og er den femte hyppigst registrerte påvirkningen på landsbasis.

I elver og innsjøer er det forekomst av ørekyte (Phoxinus phoxinus) som i størst grad oppgis å påvirke miljøforholdene, mens både Gyrodactylus salaris, gjedde (Esox lucius), sørv (Scardinius erythrophthalmus), vasspest (Elodea canadensis) og signalkreps (Pacifastacus leniusculus) i tillegg til flere oppgis som et problem i flere vassdrag. For kystvann inkluderer planene i mindre grad informasjon om fremmede arter som vesentlig påvirker økologisk tilstand, men både stillehavsøsters (Crassostrea gigas) og kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) omtales.

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 13. oktober 2017