gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fremmede arter i regionale vannforvaltningsplaner vann som har størst negativ påvirkning

Skadelige fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet. I regionale vannforvaltningsplaner oppgis skadelige fremmede arter til å ha vesentlig virkning på økologisk tilstand i et betydelig antall vannforekomster og er den femte hyppigst registrerte påvirkningen på landsbasis.

I elver og innsjøer er det forekomst av ørekyte (Phoxinus phoxinus) som i størst grad oppgis å påvirke miljøforholdene.
I tillegg oppgis Gyrodactylus salaris, gjedde (Esox lucius), sørv (Scardinius erythrophthalmus), vasspest (Elodea canadensis) og signalkreps (Pacifastacus leniusculus) som et problem i flere vassdrag.

I kystvann er det mindre informasjon om effekten av fremmede arter på økologisk tilstand i kystvann. I noen av planene omtales effekter av Stillehavsøsters (Crassostrea gigas). Vannforvaltningplanen i Finnmark har informasjon om effekten av kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus).

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 16. januar 2019