gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltak mot fremmede arter i tiltaksprogrammene

Tiltaksprogrammene til regionale vannforvaltningsplaner 2016 – 2021 inneholder flere tiltak som tar sikte på å bedre eller kontrollere økologisk tilstand og tiltak som skal hindre spredning av skadelige fremmede arter.

Av tiltak som tar sikte på å bedre miljøforholdene i områder vesentlig påvirket av fremmede arter er blant annet kjemisk behandling, genbank, utfisking/fangst av skadelige fremmede arter. Flere av tiltakene for å hindre spredning er rettet mot å gi informasjon til allmennheten, for eksempel informasjon om desinfeksjon av fiskeutstyr når en beveger seg mellom ulike vassdrag og forbud mot å bruke levende agn. I tillegg inngår det tiltak som å etablere vandringshinder og forbud mot fiske. Tiltak mot forekomst av skadelige fremmede arter er hovedsakelig foreslått for vassdrag og i mindre grad inkludert for kystvann.

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 13. oktober 2017