gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltak mot fremmede arter i tiltaksprogrammene

Tiltaksprogrammene til regionale vannforvaltningsplaner 2016 – 2021 inneholder flere tiltak som tar sikte på å nå miljømålene og forhindre spredning av skadelige fremmede arter.

Tiltaksprogrammene omfatter tiltak som tar sikte på å bedre miljøforholdene i områder som er vesentlig påvirket av fremmede arter.
Dette kan være: 

  • kjemisk behandling,
  • utfisking/fangst av skadelige fremmede arter
  • forbud mot fisk
  • genbank
  • etablere vandringshinder

Flere av tiltakene for å hindre spredning er rettet mot å gi informasjon til allmennheten, for eksempel informasjon om desinfeksjon av fiskeutstyr når en beveger seg mellom ulike vassdrag og forbud mot å bruke levende agn. Tiltak mot forekomst av skadelige fremmede arter er hovedsakelig foreslått for vassdrag og i mindre grad for kystvann.

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 16. januar 2019