gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vurdering av effekten fra skadelige fremmede arter

Rammene for vurdering av effekt fra skadelige fremmede arter på økologisk tilstand står beskrevet i Veileder 01:2011a Karakterisering og analyse. Vannforekomster med forekomst av fremmede arter vurdert til å ha høy eller svært høy økologisk risiko i Artsdatabankens økologiske risikovurdering av fremmede arter (Norsk svarteliste) kan ikke vurderes til ha svært god økologisk tilstand.

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 13. oktober 2017