gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vurderer effekten av fremmede arter på økologisk tilstand

Veileder (Veileder 01:2018 Karakterisering) gir rammer for å vurdere negativ effekt av fremmede arter på økologisk tilstand. I vannforekomster der det finnes fremmede arter som har høy eller svært høy økologisk risiko jfr Fremmedartslista 2018, har ikke vannforekomsten svært god økologisk tilstand.

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 16. januar 2019