gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Karakterisering av kystvatn - hamner

Det er laga eit dokument som seier noko om hamner:

  • og registrering av disse i Vann-Nett
  • og om dei skal vere eigne vassforekomster
  • og om hamnene som er påverka av fysiske inngrep hamner som SMVF
  • og kva for eit miljøtiltak det er aktuelt å gjennomføre i ei hamn

Du finner dokumentet "Karakterisering av kystvatn -  korleis behandle hamner i arbeidet etter vassforskrifta ? " her.

Publisert: 02. juni 2016 Sist oppdatert: 02. juni 2016