gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Grunnvann - første karakterisering

Det skal foretas en første karakterisering av alle grunnvannsforekomster for å vurdere bruken og i hvilken grad de er i risikosonen for ikke å kunne nå miljømålene for hver grunnvannsforekomst.

Grunnvannsforekomster kan grupperes sammen med henblikk på den første karakteriseringen. I denne analysen kan det benyttes eksisterende hydrologiske, geologiske og pedologiske data samt data om arealbruk, utslipp, uttak m.m., men følgende skal identifiseres:

 • grunnvannsforekomsten(e)s beliggenhet og grenser
 • belastningen som grunnvannsforekomsten(e) kan bli utsatt for, herunder
  • diffuse forurensningskilder
  • punktkilder for forurensning
  • uttak
  • kunstig infiltrasjon
 • karakteristikk av de overliggende lagene i nedbørfeltet som grunnvannet får vann fra
 • grunnvannsforekomster som økosystemer i overflatevann, eller terrestriske økosystemer, er direkte avhengig av.

Tilbake til grunnvann.

Publisert: 19. juni 2015 Sist oppdatert: 23. juni 2015