gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Grunnvann og vannforskriften

Vannforskriften gjennomfører EUs rammedirektiv for vann i norsk rett.

Sammenliknet med landene på kontinentet, har Norge mange og små grunnvannsforekomster. Belastningene på grunnvannsressursene både kvantitativt (mengde) og vannkvalitet er også små i en europeisk målestokk. Kunnskapen om berørte og belastede grunnvannsforekomster i Norge er liten, fordi kartleggingen stort sett har vært konsentrert om grunnvann til drikkevannsforsyning.

Ulike forhold rundt grunnvatn slik som eiendomsrett, ressursbruk og vern mot forurensning reguleres gjennom flere norske lover og forskrifter som:

Les mer om disse lovene på NGUs grunnvannssider her.

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 21. januar 2019