gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Publikasjoner og lenker om grunnvann

Under finner du publikasjoner og lenker om grunnvann:

Veileder:

Grunnvannsveilederen "Karakterisering av norske grunnvannsforekomster med forslag til påvirkningsanalyse"

Del 1 av denne veilederen:
- gis først en kort beskrivelse av sårbarhet
- en faglig gjennomgang av de enkelte faktorene som skal karakteriseres
- forslag til standardverdier for besvarelse av mappen Grunnvann i Vann-Nett.

Lenker - grunnvann i Norge:

 • GRANADA - Den nasjonale grunnvannsdatabasen finner du her
 • Grunnvann i Norge - Grunnvannsportalenfinner du her
 • NGU - Norges Geologiske Undersøkelser finner du her
 • Min kommune - Karttjeneste finner du her
  (Velg "Ressurser", deretter "Grunnvannsbrønner og kilder" i meny til venstre. Velg deretter "fylke" og "kommune" oppe til høyre.)
 • NVEs grunnvannssider finner du her
 • Oversikt over alle grunnvannsrapporter fra NGU finner du her
 • Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) - Lovdata finner du her

CIS- Publikasjoner:

 • Guidance No 15 - Groundwater Monitoring (WGC) "This document provides guidance on establishing groundwater monitoring programmes to meet the requirements of the WFD and of the new Groundwater Directive. These programmes include both quantitative and chemical (quality) monitoring for status and trend assessment, monitoring to support (ground)water body characterisation and drinking water protected area objectives." (pdf – 54 sider – engelsk)
 • Guidance No 16 - Groundwater in Drinking Water Protected Areas ( WGC)This guidance explains the obligations for Protected Areas that apply to groundwater, in particular the requirements for Drinking Water Protected Areas (DWPAs) that are introduced under Article 7 of the WFD. This guidance should be read in conjunction with existing CIS guidance, such as the horizontal guidance on the delineation of water bodies (Guidance No 2) and groundwater monitoring (Guidance no 15). (pdf – 36 sider – engelsk).
 • Guidance No 17 - Direct and indirect inputs in the light of the Groundwater Directive (2006/118/EC) "This document provides guidance on the implementation of the WFD with respect to those obligations for preventing or limiting entry of pollutants into groundwater, as further developed in the GWD. This guidance should be read in conjunction with the companion CIS Guidance No 15 on groundwater monitoring." (pdf – 40 sider – engelsk).

Lenker - Grunnvann i EU-landene:

 • Sveriges geologiska undersökning - her
 • Danmarks og Grønlands Geologiske Undersögelse - her
 • Scottish Environment Protection Agency - Groundwater and WFD - her
 • WFD Workinggroup on Groundwater project - her
 • British Geological Survey - her
 • Geological Survey of Ireland - her
 • Environmental Protection Agency, Ireland - her
Publisert: 19. juni 2015 Sist oppdatert: 17. januar 2019