gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Veileder grunnvann

I 2013 utga direktoratsgruppen en veileder som kan brukes i karakterisering av grunnvannsforekomster:

"Karakterisering av norske grunnvannsforekomster med forslag til påvirkningsanalyse", som skal brukes i karakterisering av grunnvannsforekomstene våre og som hjelp til å vurdere påvirkningen og risiko. Formålet med veilederen er å bidra til at det utføres en best mulig vurdering av grunnvannsforekomstenes sårbarhet og tilstand basert på de sparsomme nasjonale dataene som foreligger.

Veilederen er delt i to:

Del I: gir en veiledning i hvordan foreta første karakterisering av grunnvannsforekomstene.
Del II: presenterer grunnvannindeksen som er en metode som gir en pekepinn på belastningsbildet og grunnvannets sårbarhet.

Publisert: 13. oktober 2017 Sist oppdatert: 21. januar 2019