gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Klimaendringer og klimatilpasning

Klimaendringene får konsekvenser for vann: hvordan skal vi best forholde oss til det?

 Konsekvenser av økt nedbør i Norge

  • Økt nedbør kan gi skred i områder som tidligere ikke har vært utsatt
  • Antall dager med mye nedbør kan skape økt fare for flere regnflommer
  • Byer som ligger ved elveutløp kan få større flomproblemer ved kombinasjon av stormflo, økt nedbør og havnivåstigning
  • Økt nedbør kan føre til større belastning på infrastruktur og bygninger

Konsekvenser for naturmangfoldet

Klimaendringene vil også få effekt på naturmangfoldet i Norge. Du kan lese mer om dette på Miljødirektoratet sine sider her

Klimatilpasning

Som samfunn må vi tilpasse oss klimaendringene. I løpet av de siste par årene har det kommet mye ny kunnskap om klimatilpasning fra forskning, statlig forvaltning og kommuner. Veiledning, erfaring og kunnskap om klimatilpasning er samlet i nettportalen Klimatilpasning.no. 

Klimatilpasning i vannforskriftsarbeidet

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NIVA og NIBR foretatt en forstudie om vannforvaltning og klimatilpasning. Sluttrapporten konkluderer blant annet med at vurderinger av klimaendringer og klimatilpasning bør inn i alle faser av vannforskriftsarbeidet. Sluttrapporten fra prosjektet kan du lese her.


Andre veiledere til vannforvaltning og klimatilpasning:

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 05. juli 2016