gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kystvann

Havet dekker 71 % av jorda og har et gjennomsnittsdyp på 3 800 m.

Økosystemet havet

Havet er i dag det eneste naturlige økosystemet hvor vi høster matressurser som monner i global sammenheng. Dette gjør ressursene i havet sårbare og det kreves kunnskap om økosystemet for å kunne drive en forsvarlig forvaltning av dette. I Norges kystvann er det ca 7 500 kjente arter. 5 000 av disse er bunnlevende organismer og bare 250 er av økonomisk betydning.

Fiske og havbruk

Norge er kjent for en rik natur og et rent hav. Langs hele den langstrakte kysten vår finner vi mennesker som høster og nyter godt av kystvannet vårt, blant annet gjennom fiske og havbruk. 14 av landets 19 fylker grenser til marine områder, og innbyggertallet i disse kommunene utgjør ca 70 % av Norges totale innbyggertall. Det er i dag litt over 10 000 heltidsfiskere i Norge, mens det innen havbruksnæringa er i overkant av 6 350 sysselsatte. Denne tilgangen på sikre arbeidsplasser er en av grunnene til at vi fortsatt har en levende kyst.

Viktig å ta vare på kystvannet vårt

Med så mange mennesker tett på de marine ressursene er det viktig at vi tar vare på kystvannet vårt, både gjennom å bevare det biologiske mangfoldet og den gode tilstanden det er i de fleste vannforekomster, samt ved å redusere utslipp av miljøgifter. Vanndirektivet er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Publisert: 08. april 2016 Sist oppdatert: 08. april 2016