gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Økoregioner og typologi

Norges kystvann er delt inn i seks økoregioner, basert på naturgitte forhold. En oversikt over økoregionene finner du i lenken under.

Økoregioner i kystvann (pdf)

Tabell 1 viser oversikt de ulike vanntypene i kystvann:

1 = Eksponert kyst
2 = Moderat eksponert kyst/fjord
3 = Beskyttet fjord
4 = Ferskvannspåvirket fjord
5 = Sterkt ferskvannspåvirket fjord


Tabell 2 viser kriterier som ligger til grunn for den nye inndelingen. Merk at økoregion Skagerrak ikke har vanntype 4, ferskvannspåvirket fjord pga generelt lavere saltholdighet i vannmassene.

 

Kriterier

 

 

Økoregioner

Betegnelse

Vanntyper

Breddegrad

LYS

Tidevann

 

Norsk

i økoregioner

 

Mørketid

>1m

 

Barentshavet

 B

1,2,3,4,5


66,94653°

Mørketid

>1m

 

Norskehavet Nord

G

1,2,3,4,5

Natt / Dag

>1m

 

Norskehavet Sør

H

1,2,3,4,5


60,13245°

Natt / Dag

>1m

 

Nordsjøen Nord

N

1,2,3,4,5

Natt / Dag

   

Nordsjøen Sør

M

1,2,3,4,5

 

Natt / Dag

   

Skagerrak

S

1,2,3,5

Endring i vannforekomster, vanntyper e.l.

Om du mener det er faglige argumenter som tilsier en annen inndeling i vanntype, eller du har ønske om å flytte grensene til en vannforekomst eller slå sammen vannforekomster send en e-post til:
Anne Christine Meaas (anne.christine.meaas@miljodir.no) med beskrivelse av hva, og begrunnelse for hvorfor en endring er ønskelig.

Publisert: 08. april 2016 Sist oppdatert: 08. april 2016