gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kurs om tiltak og kostnader avløp og jordbruk

Her er et kurs om tiltak og kostnader for kommuner, vannområder og fylkesmenn. Kurset var er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og vannregionmyndighetene og ble presentert i 2019/2020.

Kurs om tiltak og kostnader avløp og jordbruk

Power Point presentasjoner Videoopptak av kurset når det ble presentert i Trøndelag fylke. Trøndelag fylke har gjort opptakene. 
 

Innledning til kurset v/ Bendik Halgunset Trøndelag fylkeskommune.

Video (YouTube)

Kurs del 1 - bedre tiltaksprogram

Bedre tiltaksprogram - nå med kostnadsoverslag og positive virkninger for økosystemer og samfunn v/ Helga Gunnarsdottir Miljødirektoratet.

Video (YouTube)

Kurs del 2- Eutrofi, nasjonale føringer avløp jordbruk, prioriteringer

Eutrofi, nasjonale føringer avløp og jordbruk, avlastningsbehov, måloppnåelse og prioriteringer v/ Helga Gunnarsdottir Miljødirektoratet

Video (YouTube)

Kurs del 3 - innledning kostnader

Retningslinjer for kostnadsanslag. v/ Helga Gunnarsdottir Miljødirektoratet:

Video (YouTube)
Kurs del 4 - jordbruk, kvantifisering og kostnader

Jordbrukstiltak - kvantifisering og beregning av kostnader. v/ Helga Gunnarsdottir Miljødirektoratet.

Video (YouTube)

Kurs del 5 - avløp, kostnader og planmessig tilnærming

Avløpstiltak - planer, kvantifisering og kostnadsanslag.  v/ Helga Gunnarsdottir Miljødirektoratet

Video (YouTube)

 

Veiledningsmateriell

Publisert: 24. januar 2020 Sist oppdatert: 24. januar 2020