gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksveiledning

Veiledning om tiltak og maler for revidert tiltaksprogram vil bli utarbeidet første halvår 2019.

Her finner du de gamle veilederne som vil bli erstattet:

Veiledning for arbeidet med tiltak finner du her. Tidligere tiltaksveilederne er:

  • Veileder i arbeidet med miljøtiltak (01:2007)
  • Tiltaksanalyser steg-for-steg (10:2012), supplerende veiledning til 01:2007
  • Mal for det regionale tiltaksprogrammet (12:2013)

Disse veilederne er ikke oppdatert med sikte på at man skal nå revidere og eventuelt oppdatere de regionale vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene. Det pågår nå et arbeid for å revidere og oppdatere tiltaksveilederne, og Tiltaksprosjektet under direktoratsgruppen er ansvarlig for dette arbeidet. Oppdateringer vil bli publisert på Vannportalen.

I tillegg er det utarbeidet en oversikt over de ulike sektormyndighetenes ansvarsområder fra 2011. Dette dokumentet vil også bli oppdatert, og det nye dokumentet vil gi en oversikt over virkemidler som hver sektor har, samt en kobling til de ulike tiltakstypene som ligger i Vann-nett.

Publisert: 27. januar 2017 Sist oppdatert: 27. januar 2017