gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hva er overvåking  ?

Overvåking er en systematisk innsamling av data ved hjelp av etterprøvbare metoder, om mulig basert på en hypotese om årsak-virknings-sammenheng.

Håndtering av miljødata som kvalitetssikring, vurdering og rapportering er også aktiviteter som hører inn under overvåking. Overvåking av miljøtilstanden gir myndighetene kompetanse til å sette i gang tiltak for å vedlikeholde, eller forebygge forringelse av miljøverdier.

Målet med overvåkingen er å:

  • skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for tiltak og politiske beslutninger
  • sikre befolkningen rett til informasjon om miljøets tilstand i tråd med miljøinformasjonsloven. 

Overvåkingen er langsiktig, og ofte er det behov for målinger over lange tidsperioder for å kunne se en forandring som skyldes menneskelig aktivitet eller en naturlig variasjon.

Publisert: 15. januar 2018 Sist oppdatert: 21. januar 2019