gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvåkingsdata og rapportering

Systemer for overvåking og rapportering

Pålagt overvåking og basisovervåking - importeres til Vannmiljø  

Overvåkningsdata som fremkommer gjennom pålagt overvåking og basisovervåkning, skal importeres i Miljødirektoratets fagsystem Vannmiljø.

Hva overvåkingsdatene brukes til

Dataene benyttes først og fremst i klassifisering av vannforekomster i Vann-Nett, og bidrar på den måten til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget i den regionale vannforvaltningen. Flere av dataene inngår også i internasjonal rapportering, bl.a. til EEA som grunnlag for samlet europeisk tilstandsvurdering, og til OSPAR som grunnlag for vurdering av tilstanden i kyst og havområdene.

 

Publisert: 09. mars 2017 Sist oppdatert: 21. januar 2019