gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Problemkartlegging

Problemkartlegging er kortvarige overvåkings- eller FoU-undersøkelser som gjennomføres når det er behov for å kartlegge årsak til og omfang av et miljøproblem i de vannforekomstene som ikke oppfyller eller står i fare for ikke å nå miljømålene. 

Det kommer fram i vannforskriften at problemkartlegging skal utføres:

  • dersom årsaken til eventuelle overskridelser er ukjent
  • dersom basisovervåkingen tyder på at miljømålene som er fastsatt for en vannforekomst ikke vil bli oppfylt, og tiltaksorientert overvåking ikke allerede er etablert med sikte på å finne årsakene til at vannforekomsten(e) ikke oppfyller miljømålene
  • for å fastslå omfanget og konsekvensene av forurensningsuhell, og skal danne grunnlag for å utarbeide et tiltaksprogram med sikte på å nå miljømålene og for de spesifikke tiltak som er nødvendige for å avhjelpe virkningene av et forurensningsuhell.

Problemkartleggingen skal danne grunnlag for å utarbeide et tiltaksprogram med sikte på å nå miljømålene og for de spesifikke tiltak som er nødvendige for å avhjelpe virkningene av et forurensningsuhell.

Problemkartlegging- i vannforekomster som ikke oppfyller eller står i fare for ikke å nå miljømålene 

Problemkartlegging er altså kortvarige overvåkings- eller FoU-undersøkelser som gjennomføres når det er behov for å kartlegge årsak til og omfang av et miljøproblem i de vannforekomstene som ikke oppfyller eller står i fare for ikke å nå miljømålene. Problemkartlegging skal i hovedsak gjennomføres etter standard overvåkningsmetoder og det anbefales å følge frekvenser for tiltaksovervåking som et minimum, men spesialundersøkelser med avvikende metodikk kan også være nødvendig for å klarlegge årsaksforhold. Det kan også være behov for å ta med flere kvalitetselementer enn ved tiltaksorientert overvåking. 

Publisert: 09. mars 2017 Sist oppdatert: 21. januar 2019