gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksrettet overvåking

Tiltaksovervåking skal gjennomføres med sikte på å:

  • Fastslå tilstanden til vannforekomster som anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene.
  • Vurdere eventuelle endringer i tilstanden til slike vannforekomster som følge av tiltaksprogrammer.

Tiltaksovervåking skal "i utgangspunktet" gjennomføres for:

  • Alle overflate- og grunnvannforekomster som anses å stå i fare for å ikke nå miljømålene ("i risiko") innen fristen.
  • Vannforekomster der avbøtende tiltak er gjennomført for å dokumentere om tiltaket har den ønskede virkningen på vannmiljøtilstanden. "I utgangspunktet" fordi det også her må bli et utvalg av vannforekomster som undersøkes direkte.

Ved planleggingen skal det derfor tas utgangspunkt i karakteriseringsresultatene når tiltaksorientert overvåking skal planlegges i de vannforekomster som er klassifisert til moderat økologisk tilstand eller dårligere, eller i " risiko" for ikke å nå miljømålene. 

Det/de mest følsomme kvalitetselement skal overvåkes

I tiltaksorientert overvåking skal det/de mest følsomme kvalitetselement for den påvirkningen vannforekomsten utsettes for overvåkes. De mest følsomme kvalitetselementene for de ulike påvirkningene er gitt i veileder Klassifisering av miljøtilstand i vann (02:2018). Grunnvannsforekomster som er klassifisert til dårlig tilstand, eller anses for å stå i fare for ikke å nå miljømålene, skal tiltaksovervåkes på de parametere som viser tegn på de aktuelle belastningene. Tiltaksorientert overvåking skal gjennomføres etter standard overvåkingsmetoder, og det er viktig at resultater er sammenlignbare med resultatene fra basisovervåkingen. Representativ overvåking eller gruppering av vannforekomster vil måtte tas i bruk også for vannforekomster som er karakterisert "i risiko"

Publisert: 09. mars 2017 Sist oppdatert: 09. mars 2017