gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hvilke bransjer er aktuelle for overvåking ?

Miljødirektoratet har utarbeidet et sett med kriteriterier for når pålegg om overvåking kan være aktuelt.

I forbindelse med at Miljødirektoratet ga ut pålegg om overvåking etter vannforskriften til de virksomhetene Miljødirektoratet er myndighet for, utarbeidet direktoratet et sett med kriteriterier for når pålegg om overvåkning kunne være aktuelt. Fylkesmannen kan bruke disse kriteriene som en pekepinn på når et pålegg om overvåking kan være aktuelt. Kriteriene finner du i Vedlegg 1: Kriterier for krav om vannovervåking (utarbeidet av Miljødirektortet).

Oversikt over bransjer aktuelle for overvåking:

Publisert: 27. januar 2017 Sist oppdatert: 21. januar 2019