gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hvordan prioritere hvilke vannområder og vannforekomster som skal overvåkes ?

Fylkesmannen har ansvaret for å samordne den tiltaksorienterte overvåkingen under vannforskriften.

Fylkesmannen har ansvaret for å samordne den tiltaksorienterte overvåkingen under vannforskriften. Fylkesmannen har derfor i 2014/15 utarbeidet regionale overvåkingsprogrammer etter vannforskriften. De fleste av disse programmene er imidlertid å betrakte som rammeplaner, og er for omfattende til å kunne gjennomføres i sin helhet.

Overvåkingsprogrammene har som oftest tatt utgangspunkt i at alle vannforekomster og resipienter som er i «risiko» skal overvåkes (inklusive problemkartlegging). Med ca. 30 000 vannforekomster i landet, og omlag 10 000 i risiko, sier det seg selv at dette vanskelig kan gjennomføres.

Til en viss grad er det foretatt prioriteringer mellom vannforekomster i forvaltningsplanen og gjennom hvor tiltak er foreslått. Denne prioriteringen av tiltak må legges til grunn, når fylkesmannen skal vurdere hvor overvåking skal iverksettes. Fylkesmannen har ansvaret for å samordne den tiltaksorienterte overvåkingen under vannforskriften.

Publisert: 16. januar 2017 Sist oppdatert: 21. januar 2019