gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Representative vannforekomster

En av fylkesmennenes viktige oppgaver fremover, vil være å velge ut vannforekomster for overvåkning som kan være representative.

Det vil si vannforekomster som kan brukes for å vurdere tilstand i en rekke andre vannforekomster av samme type, og med tilsvarende påvirkning. Dette har vi i praksis gjort i alle år gjennom valg av overvåkingspunkter. Det er også gjort en viss begrensing av overvåkingsomfanget i vannforekomstinndelingen i seg selv, for eksempel ved at et større bekkefelt er definert som én vannforekomst. Oppgaven nå blir konkret å bestemme hvilke vannforekomster som representerer andre, i tillegg til seg selv.

Å bestemme hva som kan være en representativ vannforekomst kan være vanskelig, og vil variere etter hvor man er i landet. Det kan for eksempel være rimelig enkelt å finne en fjellsjø påvirket av langtransport forurensing som kan representere 20 andre innsjøer med samme påvirkning og –grad som også har samme vanntype. Vanskeligere blir det i lavlandet, der det kan være flere forurensningskilder, og hvor påvirkningsbildet kan variere mer. Allikevel er det mulig å la en vannforekomst i en vannstreng representere vannforekomsten oppstrøms eller nedstrøms, gitt lik vanntype og omtrent samme påvirkningsbilde.

Å la vannforekomster i ett vassdrag representere andre i et helt annet vassdrag, kan derimot by på større problemer. Vanskeligst er det kanskje å drive representativ overvåking der det er betydelige fysiske inngrep som for eksempel vannkraftregulering, og effektene vil ofte være spesielle i hvert tilfelle.

Publisert: 27. januar 2017 Sist oppdatert: 21. januar 2019