gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vedlegg 1 B: Vurderingsskjema for krav om overvåking

 

Sett inn navn på bedriften

Saksbehandler

Fyll inn

Arkivreferanse.

Fyll inn

Har bedriften utslipp til vann?

Fyll inn.

Hvilke komponenter har bedriften utslipp av og hvor stort er utslippet? (gjelder utslipp til vann fra prosessen, inkludert temperaturendring kjølevann)

 

 

Komponenter og grenseverdier i tillatelsen

Rapporterte utslipp fra egenkontrollrapport for 2012

Komponent

Grenseverdi

Komponent

Årlig mengde

Fyll inn

 

 

Fyll inn

 

Fyll inn

 

Fyll inn

(merk med * hvis det. grense er rapportert)

Hvilken vannforekomst har bedriften utslipp til?

Fyll inn (navn og nummer)

Har bedriften krav til vannovervåking fra før?

Fyll inn

Har bedriften påslipp på kommunalt nett?

Fyll inn

Har bedriften drift? Hvis nei, er bedriften i en nedleggelsesprosess?

Fyll inn (forklar)

Har bedriften eget deponi? Hvis ja, er dette i drift?

Fyll inn (land/sjø)

Hvilke komponenter har deponiet utslipp av og hvor stort er utslippet?

Komponent

Årlig mengde

Fyll inn

 

 

Fyll inn

 

Kommentar

Fyll inn hvis andre relevante opplysninger

  Utslippskomponenter

Har bedriften utslipp av kategori 1 stoffer?

 

Har bedriften utslipp av kategori 2 stoffer over grenseverdier for resipient i risiko?

 

Har bedriften utslipp av kategori 3 stoffer?

 

Resipientvurdering

Tilstand i resipienten

 

Økologisk:

Kjem

Risiko:

Samlet belastning

 

Hvis resipient i risiko – vurdering av kategori 2 og 3 stoffer

 

 

 

Skal bedriften ha overvåking?

Begrunnelse

 

 

Publisert: 30. januar 2017 Sist oppdatert: 01. mars 2017