gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Lenker og litteratur om restaurering

Her finner du lenker til sider om restaurering av vassdrag og våtmarker

ECRR - European Centre for River Restoration
http://www.ecrr.org/

RRC – The River Restoration Centre
http://www.therrc.co.uk/

DCVR – Dansk Senter for Vandløbsrestaurering
http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_tvaer-funk/3_vlres/default_en.asp

CIREF  Iberisk (spansk/portugisisk) senter for vassdragsrestaurering
http://www.cirefluvial.com/en/

CIRF – Centro Italiano per la Ricqualificazione Fluviale
http://www.cirf.org/italian/home.html

Corporate Wetlands Restoration Partnership

http://cwrp.org/

EU – Kommisjonens informasjonsside om vanndirektivet
http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

EU LIFE Restore project:
Rivers: Engaging, Supporting and Transferring knOwledge on River   Restoration (RESTORE)

EUs miljøforskningsfond LIFE+ støtter nå et større prosjekt med sikte på å utvikle og utveksle kunnskap og gode eksempler om vassdragsrestaurering. http://www.restorerivers.eu

RESTORE-prosjektets River Wiki: Restaurering og rehabilitering av vannmiljø. Hensikten med denne nettverkssiden er å skape en arena for utveksling av informasjon om tilgjengelige eksempler og erfaringer, kunnskap og verktøy, seminarer og kurs om restaurering og rehabilitering.

Nettverket blågrønne byer
http://blagronnebyer.ning.com/

EU FP 7 REFORM project:

REstoring rivers FOR effective catchment Management
EUs syvende rammeprogram for forskning (Framework Program 7) støtter prosjektet som fokuserer på kostnadseffektive hydro-morfologiske restaureringstiltak for å bedre økologisk status og potensial i vassdrag.
http://www.reformrivers.eu/

Society for ecological restoration international
http://www.ser.org/

Strategic Alliance for Integrated Water Management Actions http://www.sawa-project.eu/

USA – Environmental Protection Agency (EPA):
River Corridor and Wetland Restoration - http://www.epa.gov/owow/restore/ 

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 04. oktober 2016