gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nettverksside for restaurering og rehabilitering av vannmiljø

I Norge har vi lang tradisjon med bruk og forvaltning av vassdragene våre. I en del tilfeller har vi sett at tidligere bruk av vassdragene gitt uønskede effekter, både i form av forurensing og ved fysiske inngrep. Rehabilitering gjennom opprydding av forurensing eller gjenoppretting etter inngrep har flere steder gitt betydelige forbedringer av både naturtilstand og økologi, vannkvaliteten og opplevelser knyttet til bruk av vannet. Vi har også begynt å få noen erfaringer med mer helhetlig restaurering av vassdrag eller vassdragsavsnitt.

Hensikten med denne nettverkssiden er å skape en arena for utveksling av informasjon om tilgjengelige eksempler og erfaringer, kunnskap og verktøy, seminarer og kurs om restaurering og rehabilitering. En viktig funksjon for nettverkssiden vil være å gi informasjon og koblinger til gjennomførte og planlagte restaurerings- og rehabiliteringsprosjekter i Norge, samt kontaktinformasjon til miljøer og personer som besitter kompetanse og erfaringer på dette feltet. Siden skal også ha koblinger til de viktigste europeiske og internasjonale aktiviteten innen restaurering og rehabilitering av vannmiljø.

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv, med dets overordnede miljømål om å beskytte, forbedre og restaurere vannmiljøet er blitt en pådriver for restaurerings- og rehabiliteringstiltak i hele Europa. Direktivet som er gjennomført i den norske vannforskriften omfatter også våtmarker direkte knyttet til vassdragene, samt kystvann og fjorder.

Forslag til forbedringer og stoff mottas med takk og sendes til Miljødirektoratet v/ Sara Brækhus Zambon, se kontakinformasjon.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 25. juni 2015